ทดสอบ Pre-Test

เข้าทดสอบ Pre-test   🌸🌸ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 🌸🌸  นักศึกษาสามารถเข้าสอบในช่วงเวลา 09.00-15.00 น. ในระบบ Online ผ่านทางเว็บไซต์(http://ic3.kru.ac.th/)
หมายเหตุ : สามารถติดต่อรับ Username และ Password ได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะ  

One thought on “ปฎิทินกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *