ติดต่อสอบถาม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี:
ที่อยู่ 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
โทรศัพท์ : 034-534059-60 ต่อ 206,207
อีเมลล์ : acit@kru.ac.th
Website: arit.kru.ac.th , ic3.kru.ac.th