หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอทีสามารถสอบถามได้จากช่องทางนี้

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

If people start looking to get an escort at nyc, first thing that they think of may be the purchase. In the big apple, it nyc escort is very important for people to acquire the support because to the fact that New York presents more possibilities for escorts.

3 thoughts on “ถาม-ตอบ

 • ทดสอบ Pre-test 🌸 วันที่ 21 มีนาคม 2563 🌸 นักศึกษาสามารถเข้าสอบในช่วงเวลา 09.00-15.00 น.

  1. เข้าทดสอบ Pre-test
   🌸🌸ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 🌸🌸
   นักศึกษาสามารถเข้าสอบในช่วงเวลา 09.00-15.00 น.
   ในระบบ Online ผ่านทางเว็บไซต์(http://ic3.kru.ac.th/)

   ***** สามารถติดต่อรับ Username และ Password ได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะ ******

 • เข้าทดสอบ Pre-test
  🌸🌸ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 🌸🌸
  นักศึกษาสามารถเข้าสอบในช่วงเวลา 09.00-15.00 น.
  ในระบบ Online ผ่านทางเว็บไซต์(http://ic3.kru.ac.th/)
  ***** สามารถติดต่อรับ Username และ Password ได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะ ******

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *